Studium Chrześcijańskiego Wschodu - nagłówek graficzny

Studium

-----------

Studium skierowane jest do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie duchowości, sztuki i tradycji chrześcijańskiego Wschodu (a także ich analogii w kulturze chrześcijańskiego Zachodu). Zajęcia Studium prowadzone są w cyklu rocznym, odbywają się raz w miesiącu, w soboty w godz. 14.30 - 17.45 + 45 min. modlitwy ciszy z adoracją Jezusa/dla chętnych/. Pomiędzy dwoma wykładami jest 20-minutowa przerwa z kawiarenką. Przez ostatnie lata opłata za studium wynosiła 160 zł. W poprzednim roku, ze względu na formułę wykładów online, obniżyliśmy do 120 zł. W tym roku powracamy do 160 zł., gdyż praktyka minionego roku pokazała, że koszy formuły online są bardziej czasochłonne i kosztowne.

Stacjonarna formuła Studium . Wypełnij formularz - Zapisy na Studium. Po zapisaniu się, prześlemy potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia, oraz szczegółowe informacje wraz z formą wpłaty. W sytuacji wejścia obostrzeń epidemiologicznych uniemożliwiających stacjonarne uczestnictwo w Studium, wszystkie wykłady (po uprzednim montażu) będą każdorazowo przesyłane na adres e-mail wraz z linkiem dostępu na kanale YouTube. 

Formuła Studium tylko online. Przy wypełnianiu formularza - Zapisy na Studium, do imienia i nazwiska dopisz - online.  /przykład/  Jan Kowalski online. Na wskazany adres e-mail prześlemy potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia, oraz szczegółowe informacje wraz z formą wpłaty. Wszystkie wykłady (po uprzednim montażu) będą każdorazowo przesyłane na adres e-mail wraz z linkiem dostępu na kanale YouTube.


Nowy cykl konferencji

O BOGU SKRYTYM W DOŚWIADCZENIU I PIĘKNIE

-----------

P  R  O  G  R  A  M

-----------

9 października 2021, g. 14.30

1

Teologia piękna w Kościele wschodnim

Bp Michał Janocha, prof. UW

2

Doświadczenie piękna Boga u Tomasza z Akwinu i Grzegorza Palamasa

o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. UPJPII

3

Promocja książki: „Piękny Bóg, Piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu”

autorstwa o. Tomasza Gałuszki OP

---------------------------------

13 listopada 20211

1

Teologia piękna w Kościele zachodnim na przykładzie twórczości Caravaggia

Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki CSsR

2

Mistagogia Eucharystii w tradycji chrześcijańskiego Zachodu

o. dr Dominik Jurczak OP, Anselmianum 

3

/Dla chętnych/ Adoracja Jezusa w ciszy, w nowej Kaplicy Przemienienia Pańskiego

---------------------------------

11 grudnia 2021

1

Mistagogia Eucharystii w tradycji chrześcijańskiego Wschodu

Ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB

2

Motyw światła/światłości w ikonografii Bogarodzicy

Igor Wieremiejuk

3

/Dla chętnych/ Adoracja Jezusa w ciszy, w Kaplicy Przemienienia Pańskiego

---------------------------------

15 stycznia 2022

1

Doświadczenie Boga w „trwaniu” oraz „życiu tu i teraz” u mnichów z Góry Athos

o. Wojciech Surówka OP

2

Mistagogia architektury sakralnej

o. Piotr OP

3

/Dla chętnych/ Adoracja Jezusa w ciszy, w Kaplicy Przemienienia Pańskiego

---------------------------------

19 lutego 2022

1

Odnaleźć pokój serca 

o. Szymon Popławski OP

2

Emanacja piękna w ikonie

dr Irina Tatarova, UW

3

/Dla chętnych/ Adoracja Jezusa w ciszy, w Kaplicy Przemienienia Pańskiego

---------------------------------

5 marca 2022

Rekolekcyjny dzień skupienia na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Parogodzinny cykl krótkich konferencji zaproszonych prelegentów,

m.in. o. dr Maksymilian Nawara OSB, Bp Michał

Janocha, o. Szymon Popławski OP

---------------------------------

2 kwietnia 2022

1

Doświadczenie Światłości Bożej w tradycji wschodniego chrześcijaństwa

prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, KUL

2

Odnaleźć Epifanię Światła. Fresk w nowej kaplicy Przemienienia Pańskiego u Dominikanów

Teodora Bozhikova, br. Mariusz Skowroński OP

3

/Dla chętnych/ Adoracja Jezusa w ciszy, w Kaplicy Przemienienia Pańskiego

---------------------------------

14 maja 2022

1

Współczesny chrześcijanin w poszukiwaniu doświadczenia Boga

o. dr Radosław Broniek OP

2

Świecznik Krzyża. O wierze rodzącej się z widzenia

o. Tomasz Biłka OP

3

/Dla chętnych/ Adoracja Jezusa w ciszy, w Kaplicy Przemienienia Pańskiego

---------------------------------

11 czerwca 2022

1

O tęsknocie i „nocy ciemnej” jako miejscu doświadczenia

Boga O. Maciej Biskup OP

2

Ikona. Twórcze (do)świadczenie. Panel z udziałem twórców: Hanna Certa-Dąbrowska, Anna Kopeć-Gibas, Igor Wieremiejuk

-----------

3

Agapa na zakończenie roku / Wystawa ikon

-----------