Studium Chrześcijańskiego Wschodu - nagłówek graficzny

Ogólny plan pracy

--------------------------

I semestr - rysunek + malarstwo z natury:

 • zdobywanie umiejętności wnikliwej obserwacji rzeczywistości
 • odwzorowanie na płaszczyźnie kształtów i relacji przestrzennych
 • zapoznanie z metodami rysunku konturowego i światłocieniowego
 • wprowadzenie w świat koloru
 • poznanie roli ikonografa w Kościele

--------------------------

II semestr -

- rysunek/malarstwo z natury + technologia przygotowania deski pod ikonę + wprowadzenie w technikę tempery jajowej

 • doskonalenie umiejętności plastycznych
 • szkicowanie wybranych przedstawień ikonowych,
 • ćwiczenia ikonowe temperę jajową na tabletce
 • poznawanie języka plastycznego ikony
 • poznanie teorii związanej z wyborem deski i wykonaniem podobrazia
 • kształtowanie praktycznej umiejętności gruntowania

--------------------------

III semestr - rysunek/malarstwo z natury (bardzo zalecane) + ćwiczenie ikonowe na tabletce + Malowanie dwóch oblicz z wybranych ikon: szkoła kreteńska i macedońska-ćwiczenia na tabletkach (zagruntowane podłoże ze sklejki) + :

 • doskonalenie umiejętności plastycznych
 • malowanie fragmentów ikon temperą jajową
 • szkicowanie wybranej ikony
 • praca nad ikoną Matki Bożej

--------------------------

IV semestr - wprowadzenie teoretyczne w ikonografię Chrystusa i Matki Bożej

+ praca nad ikoną Chrystusa Pantokratora lub Matki Bożej.

* studium dawnych ikon

* przygotowanie szkiców rysunkowych i kolorystycznych do ikony

* malowanie ikony w technice tempery jajowej na desce lipowej

--------------------------

V semestr - szkicowanie ikony + technologia zlocenia na pulment i na mikstion + malowanie ikony:

 • przygotowanie rysunku ikony
 • praca indywidualna pod okiem prowadzącego
 • złocenie na pulment

--------------------------

VI semestr - wprowadzenie teoretyczne w wybraną ikonografię + szkicowanie ikony + przygotowanie szkiców do ikony wielopostaciowej + malowanie ikony:

 • praca nad ikoną wielopostaciową
 • konsultacje indywidualne

--------------------------

Zajęcia z rysunku i malarstwa:

W czasie pierwszego roku uczestnicy poznają podstawy rysunku i malarstwa akademickiego by móc tę wiedzę praktycznie wykorzystać w pisaniu ikon. Jesteśmy przekonani, że zajęcia te są bardzo pomocne w:

 • tworzeniu uporządkowanej formy zgodnej z hierarchią ważności wynikającą z treści obrazu
 • zdobyciu umiejętności harmonijnego zastosowania takich elementów plastycznego wyrazu jak: linia, intensywność, odcień koloru, kształt, proporcja, równowaga kompozycji, synteza formy
 • rozwijaniu zdolności obserwacji przedmiotu, człowieka, by poprzez naturę widzialną móc przejść do rzeczywistości przebóstwionej, ukazanej w ikonie.

--------------------------

Rysunek:

Studium całopostaciowe:

 1. Kontrapost - postać stojąca – 3 szkice z rónych stron po 45 min. – rysunek bez modelunku światłocieniowego (układ postaci Chrystusa z ikony Przemienienia, postać Chrystusa z Chrztu św.)
 2. Postać leżąca w draperii – szkice z rżnych stron po 60 min. (tak by każdy mógł narysować układ frontalny) – rysunek linearny, (Matka Boża z Bożego Narodzenia)
 3. Postać siedząca – (Matka Boża w Zwiastowaniu, Matka Boża Tronująca, Pantokrator na Siłach):
  1. postać w spodniach
  2. postać ubrana w draperie
 4. Postac siedząca – (Józef z Bożego Narodzenia, Eliasz)
 5. Postać w ruchu – szybkie szkice, (Anioł ze Zwiastowania)
 6. Studium detali postaci:
  1. Dłonie - rysunek linearny/ rysunek światłocieniowy
   1. gest błogosławieństwa
   2. gest orędownictwa
   3. gest orantki
   4. gest trzymania laski - aniołowie
   5. gest trzymania księgi
   6. gest trzymania sfery
  2. Głowa - rysunek linearny/ rysunek światłocieniowy
   1. głowa w układzie ¾ (ikony z rzędu Deesis)
   2. głowa frontalnie (Mandylion, Orantka)
   3. głowa z profilu ( Starzec z ikony Bożego narodzenia)
  3. Stopy
   1. widok od góry
   2. widok z boku

--------------------------

Prace domowe:
Po każdych zajęciach - szkice z natury i szkice ikon na bazie których był rysunek postaci.

--------------------------

Przegląd:
Po pierwszym semestrze wraz z pracami domowymi.

--------------------------

Malarstwo:

Cele:

 • budowanie harmonii barwnej,
 • poznawanie rónych sposobów malarskich tworzenia koloru,
 • ćwiczenie posługiwania się pędzlem.

Metody realizacji celów:

 1. właściwe zestawianie barw na obrazie,
 2. mieszanie barw na palecie i uzyskiwanie nowych kolorów czystych lub złamanych,
 3. laserunek – rozjaśnianie lub przyciemnianie, ocieplanie, ochładzanie koloru na obrazie,
 4. budowanie płaszczyzny barwnej – plama,
 5. budowanie formy i kształtu – linia.

Tematy:

 1. Draperia - szkice - praca na podmalówkach barwnych , rysowanie pędzlem – laserunek – tempera winylowa (1 zajęcia).
 2. Draperia – studium - szukanie zestawień kolorów w cieniu, półcieniu i świetle, budowanie formy kolorem - perspektywa barwna, relatywizm barwny(1 zajęcia).
 3. Draperia – synteza – analiza malarska draperii na ikonie - tempera winylowa(1 zajęcia).
 4. Studium modela we wnętrzu. – relacja postać i tło; freski bizantyjskie - jasne na ciemnym(1 zajęcia).
 5. Studium modela we wnętrzu - ciemne na jasnym – problem złota w ikonie(1 zajęcia).
 6. Wybór i zastosowanie włskiej palety barwnej dla stworzenia kompozycji wielopostaciowej – szkice ikony świątecznej.